Fukt är husägarens värsta fiende
 

Fuktskador kan uppstå genom:

1. Invändiga läckage från rör.
2. Brister i våtbeklädnad.
3. Kondens på grund av dålig ventilation.
4. Regnvattensläckage från tak, plåtar etc.
5. Dålig dränering och fuktisolering.
6. Kapillärsugning från mark.

När luftfuktigheten överstiger 70% är det risk för mikrobiell tillväxt, mögel och lukt från organiskt material ( trä , papper etc)
 
Påfrestningar som ovanstående bild visar kan orsaka:

* Mögel
* Mikrobiell påväxt
* Husbock

* Röta
*Svampangrepp
* skadedjur