.Besiktningens utförande 
En byggnadsteknisk besiktning av samtliga utrymmen och byggnadsdelar, som är besiktningsbara.
Besiktningen utförs på förmiddagen. Protokollet skrivs ut på eftermiddagen och i regel kan en kopia erhållas per fax redan samma kväll. Original och faktura kommer per post

Protokollet skrivs i 4 punkter.


1. Tillhandahållna ritningar och beskrivningar.

Här antecknas samtliga ritningar och handlingar som finns tillhands. Även säljarens uppgifter.

2. Okulär besiktning
Här antecknas samtliga synliga fel som finns i fastigheten.

3. Riskanalys.
Här summeras alla synliga fel till risker. Typ: Risk för fuktskador i badrum, på grund av bristfällig våtbeklädnad. Även konstruktioner som har framkommit av ritningarna och som enligt statistiken har visat sig ha problem. Typ: Risk för att uppreglade golv på betongplattan, har mikrobiell påväxt.


4. Fortsatt teknisk utredning.
I vissa fall uppmanar jag här köparen att utföra en grundligare undersökning av El eller VVS. I extrema fall: håltagning i golv och vägg med säljarens tillstånd.
Att tänka på inför besiktningen.

1. Tag fram alla ritningar och handlingar som finns på fastigheten.
2. Tillse att alla inspektionsluckor är tillgängliga.
3. En stege som räcker till takfoten.